giờ chuẩn phương Đông

giờ chuẩn phương Đông=UTC-05:00

00:00:00

--, --, --

giờ chuẩn phương Đông - giờ EST

Múi giờ viết tắt của giờ chuẩn phương Đông là EST.

EST đề cập đến Giờ chuẩn miền Đông. Đây là thời gian tiêu chuẩn cho Múi giờ miền Đông ngoài Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Giờ chuẩn miền Đông (EST) chậm hơn 05:00 giờ so với Giờ phối hợp quốc tế (UTC).

Các múi giờ khác tại UTC-05:00

Giờ thành phố phổ biến

Chênh lệch múi giờ với các thành phố lớn trên thế giới