Eastern Standard Time

Eastern Standard Time=UTC-05:00

00:00:00

--, --, --

Eastern Standard Time - Tid i EST

Förkortningen för tidszonen i Eastern Standard Time är EST.

EST hänvisar till Eastern Standard Time. Detta är standardtiden för Eastern Time Zone utanför sommartid. Eastern Standard Time (EST) är 05:00 timmar efter Coordinated Universal (UTC) Time.

Andra tidszoner vid UTC-05:00

Populär City Time

Tidsskillnad med större städer i världen