giờ Seoul

giờ Seoul=UTC+09:00

00:00:00

--, --, --

giờ Seoul,Hàn Quốc

Múi giờ viết tắt của Seoul là KST.

Định danh múi giờ IANA cho Seoul là Asia/Seoul.

Seoul là thủ đô của Hàn Quốc, nằm ở phía tây bắc của đất nước. Đồng tiền được sử dụng ở Seoul cũng như ở Hàn Quốc là Won Hàn Quốc (KRW). Mã quay số quốc tế của Hàn Quốc là +82. Tọa độ gần đúng của thành phố là 37,5665° vĩ độ Bắc và 126,9780° kinh độ Đông.

Các múi giờ khác tại UTC+09:00

Giờ thành phố phổ biến

Chênh lệch múi giờ với các thành phố lớn trên thế giới